Biceps brachii – Tvåhövdade armmuskeln -Sittande hantelcurl

Biceps brachii

Sittande hantelcurl

arbetande muskler: I denna övning tränas den tvåhövdade överarmsböjaren (m. biceps brachii), djupa armböjaren (m. brochialis) och överarmstrålbensmuskeln (m. brachioradialis).

Startposition: Sitt med överkroppen och huvudet mot ryggstödet på en lutande bänk, med ryggstödets vinkel ca. 30°. Håll en hantel i vardera hand (bägge hantlarna lika tunga) med neutralt grepp, d.v.s. handflatorna vända inåt, mot varandra. Eftersom ryggstödet lutar bakåt ska de något böjda armarna vara bakom kroppen.

Övningens utförande: Lyft hantlarna samtidigt i en jämn rörelse, tätt förbi kroppen. Överarmarna ska hela tiden vara så gott som stilla i lodrätt läge, och endast underarmarna dras uppåt. Under uppåtrörelsen ska underarmarna vridas ett kvart varv utåt, så att handryggarna pekar framåt i slutet av rörelsen. När du släpper ned hantlarna igen, vrid underarmarna tillbaka till utgångsläget.

Variant: För att variera övningen kan du utföra den alternerande, d.v.s. lyfta hantlarna en i taget. När du sänker den ena hanteln lyfter du den andra.

Tips: Om du vill göra underarmarnas utåtvridning, den S.k supinationen, tyngre, kan du lägga på mer vikt på hantlarnas insidor än på utsidorna. Detta förutsätter naturligtvis hantlarna är av den typ där du själv kan lägga på viktskivor. Detta ökar belastningen på den tvåhövdade överarmsböjaren (m. biceps brachii), som bland annat har funktionen att vrida underarmarna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.