Räkna bmi

bmiBMI, eller Body Mass Index är ett index framtaget av WHO. Genom att beräkna din kroppsmassa så har du möjlighet att se om du är för överviktig eller inte, och se om du behöver träna lite mer. BMI skall inte ses som en 100% sanning men är en mycket bra väg att följa om man ligger i farozonen eller ej

Vikt Män Kvinnor
Undervikt mindre än 20 mindre än 18,6
Normalvikt 20,0–25,0 18,6–23,8
Övervikt 25,0–30,0 23,8–28,6
Fetma Mer än 30 Mer än 28,6

 

Kaloriräknaren

Räknaren beräknar din BMR (Basal Metabolic Rate). Din BMR är den energi (mätt i kalorier) som förbrukas av din kroppen vid vila för att upprätthålla normala kroppsfunktioner. Detta kontinuerliga arbete utgör ca 60-70% av kalorierna vi använder (”bränner”) och omfattar hjärtats arbete, andning och underhåll av kroppstemperaturen mm. För att minska ett halvt kilo per vecka innebär att du måste konsumera 500 färre kalorier per dag än du förbränner.

På grund av fel i programet funkar inte  kalori räknaren  just nu.